Årsmøte i Gjemnes Næringsforum gjennomført

Årsmøtet i Gjemnes Næringsforum ble gjennomført 11.april på kommunehuset. 10 medlemsbedrifter deltok på møtet.

Nytt styre i Gjemnes Næringsforum for 2019 /2020 er:

Ketil Sorthe, styreleder (gjenvalg som styreleder)
Øystein Angvik, nestleder (ikke på valg)
Jun Grindvold (gjenvalg)
Oscar Hovde Berntsen (ikke på valg)
Knut Bjørnar Knutsen (ny )

Vara:

Knut Furuli (Ny) Vara nr. 1 for 1 år
Marit Fredricson (Ny) Vara nr. 2 for 1 år

Etterårsmøtet var det frokostmøte med orientering fra ordfører Knut Sjømæling om arbeidet med  kommuneplan 2019 - 2031

Protokoll fra årsmøtet finner du her.