Besøk av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

15.mars hadde vi hyggelig besøk av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad hos Molde Næringsforum.

Ministeren hadde bedt om møte og fikk høre om næringslivet i regionen med verdiskapning og arbeidsplasser som fokus. Her ble både større og mindre bedrifter fremhevet, sammen med behovet for å knytte regionen sammen med viktige samferdselsprosjekt. Og bygging av nytt sjukehus på Hjelset.

Lederforum for Kvinner i Molderegionen ble presentert, med temaet « Kvinnelige ledere- hva gjør at kvinner satser». 

På bildet ser du barne- og familieministeren sammen med styreleder Kolbjørn Heggdal og daglig leder Britt Flo.