Dagseminar i Oslo 24.april

Næringsliv og kommuner var representert med rundt 170 deltakere på Bli med hjem messen. De fleste av disse deltok også på seminaret før messen.

Tema var Fremtidens kompetanse. Her fikk de bl.a påfyll om hvilke type egenskaper og kompetanse som blir viktig fremover, hvordan en skal lete bredere etter nye ansatte, livslang læring, satsing på dagens ansatte og hva bedriftene skal gjøre for å bli attraktive arbeidstakere

Innlederne på seminaret var leder for utdanning og forsking Ingrid Somdal-Åmodt Vinje i Abelia, arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i NAV, styreleder og partner Tron Kleivane i Great Place to Work og adm. dir. Andre Schreiner på Clarion Hotel The Hub.