Sjøfronten og Torget nærmer seg

Nærmere 10 millioner kroner ble samlet inn i dugnaden sommeren/høsten 2017. Her ser du de som deltar i spleiselaget.

Forsommeren 2017 bad Molde kommune næringslivet i Molde om å overta oppgaven med å fremskaffe kr 10 mill til delfinansiering av utbyggingen av Sjøfronten og Torget. Det ble sagt at dersom en ikke lykkes med å skaffe finansiering fra næringslivet, ville opprustingen av Torget ikke bli gjennomført i denne omgang. MNF tok derfor initiativ til en dugnad, der vi bad gårdeiere og andre delta. 

Innledningsvis forespurte vi GassROR IKS, de stiller med kr 1,9 mill, Gjensidige Nordmøre og Romsdal, Istad ASSparebanken Møre, Sparebank1 SMN, bidrar hver med kr 500.000. Samtlige gårdeiere fra Seilet i vest til Ranvikhjørnet i øst, 110 bygårder, ble så invitert til å delta i dugnaden. Mange, spesielt de større aktørene takket ja til å delta, og gårdeierne stiller med nærmere kr 6 mill i spleiselaget, slik at vi nådde målet om nesten 10 mill kr. 

Det var gledelig å se at så mange har så stort hjerte for byen sin, og at de ble med på det største byutviklingsprosjekt på lang tid!

Bidragsyterne  i spleiselaget ser du under. Bidragene fra gårdeierne er gradert slik at de som ligger på Sjøfronten betaler mest, de som grenser inn til Torget noe mindre, tilsvarende betaler de som grenser til Storgaten noe mindre og de i randsonen noe lavere beløp. Bidragets størrelse er deretter sett i forhold til løpemeter fasade på eiendommenes gateplan. Bidraget varierer fra kr 20.000 for de som er randsonen til flere hundre tusen for de som ligger på Sjøfronten/Torget. 

Vi takker igjen alle som har valgt å være med på dugnaden og gleder oss til Sjøfronten og Torget står ferdig!  

Her bidragsyterne, gårdeiere og andre (sortert alfabetisk):

AS Storgata 44
Bjarne Øverland AS
Busstasjonen AS
Dahl Eiendom Molde AS
Fiskehallen AS
Fjordgata 2-4 AS
GassROR IKS
Gjensidige Nordmøre og Romsdal
Glass Restaurant/Syd Vin og Matbar
Hamneg 47 ANS
Hamnegata 39 Molde AS
Hamnegata 47 ANS
Istad AS
Julsundvegen 4 Molde AS
Kirkebakken 5 Molde AS
Kosberg Ivar AS
Malme Eiendom AS
Molde Fjordstuer Eiendom AS
Molde Kino AS
Moldekvartalet AS
Molde Næringseiendom AS
Motzfeldt AS
Møre og Romsdal Boligbyggelag
Norconsult
Outzen Strøket AS
Rektor Brinchmannsgate 1 Molde AS
Romsdalskvartalet
Sameiet Molde Brygge
Sameiet Vektergata 2
Sandvik Odd Helge
Seilet Hotell Eiendom AS
Sparebanken Møre
SpareBank 1 SMN
Storg 28 AS
Storg 34 AS
Storgata 11 Molde ANS
Storgata 17 A Molde AS
Storgata 22 Molde AS
Storgata 23 Molde AS
Storgata 24 Molde AS
Storgata 28 AS
Storgata 35 AS
Storgata 42 Molde AS
Storgata 46 Molde AS
Storgata 50 Molde AS
Storgata 52 Molde AS
Storgt 21 AS
Storgt 32 ANS
Strandgata 1 Molde AS
Sylte Eiendom AS
Thon Hotellbygg AS
Thon Kjøpesenter Midt
Tokle Eiendom AS
Torget 1 Molde AS
Torget 2 ANS
Torget 3 ANS
Torget 4 Molde AS
U.Aandahls EFTF AS

(med forbehold om feil i oversikten)