Tilbakemeldinger fra Bli med hjem!

De som stod på stand i Oslo har rapportert om at de møtte tilsammen 400 personer på messen som de anser som relevante ift jobb hos de. Vi håper flere av dem får tak i nye kolleger som følge av Bli med hjem! - og vil gjerne høre om det!

Tilbakemelding fra utstillere

Vi sendte ut evalueringsskjema til alle som deltok og 75 personer har svart, dvs ca 50 % av de som sto på stand. Tilbakemeldingene så langt er svært gode og arrangementet som helhet får en score på 5,4 på en skala fra 1 til 6, der 6=meget bra!  Som arena for jobbsøkende får arrangementet en score på 5,2 av 6, som nettverksarena for bedriftene 5,1 av 6, messeområdet 4,9 av 6 og antall besøkende 5,3 av 6 mulige. Vi har også fått en rekke gode innspill fra utstillerne i fht hva som kan forbedres til neste gang: varigheten på messen, servering, plassering av utstillerne mm.

Tilbakemeldingen viser at både bedrifter og kommuner ønsker at vi skal gjennomføre flere Bli med hjem-arrangement. 90,7 % av utstillerne er interessert i å delta på nytt arrangement i Oslo, de resterende 10,3 % vet ikke. På spørsmålet om hvor ofte en bør ha arrangement i Oslo sier 52 % årlig og 40 % ønsker annethvert år. 64 % av utstillerne er interessert i å delta på en jobbmesse i Trondheim og 26,7 % vet ikke. 

Her er et par av innspillene vi fikk fra utstillerne, de får stå som en oppsummering av arrangementet:

  • Det var veldig kjekt å delta på dette arrangementet. Veldig positivt med middag for alle bedriftene etterpå slik at det også blir en nettverksarena mellom bedriftene som deltar. Dette vil vi delta på flere ganger! Lokalitetene var også veldig bra. Ett av de beste arrangementene i vedrørende rekruttering som jeg har deltatt på.
  • Gratulerer med vel gjennomført arrangement. Når ideen ble lansert var jeg skeptisk til både oppslutning fra næringslivet og ikke minst antall besøkende. Men min skepsis ble virkelig gjort til skamme! Her har dere gjort en kjempejobb med branding og markedsføring! Og spesielt hyggelig synes jeg det er at vi kan få til slike brobyggende arrangementer mellom vår region og vår venner litt lengre nord. I motsetning til en del andre rekrutteringsarrangementer så synes jeg det var spesielt positivt at vi ved å være i Oslo treffer såpass mange som er unge, men som har en del jobberfaring. Ofte blir det litt for mye studenter/nyutdannede. Men her var det virkelig mange interessante profiler. Om jeg skal pirke litt, så tror jeg med fordel selve stand-delen kunne vært kuttet noe og heller hatt litt mer tid under middagen. For dette var ikke bare en glimrende arena for å treffe nye potensielle ansatte, men også en særdeles hyggelig minglearena med både kjente og nye romsdalinger og nordmøringer. Vel blåst! Gleder meg allerede til neste år.

Tilbakemelding fra besøkende

84 av de besøkende har så langt svart på undersøkelsen (den er nylig sendt ut til dem). Hele 72 % av dem svarer at det er aktuelt å flytte til regionen de neste 5-10 årene, kun 10 % anser det som uaktuelt, mens 16 % vet ikke. 63 % opplyser at de fikk knyttet kontakter som er relevante i fht jobb i regionen. 80 % opplyser at vi ville møtt opp på tilsvarende arrangement, 12 % vet ikke. 61 % mener en bør gjennomføre Bli med hjem årlig og 31 % ønsker annethvert år. På en skala fra 1-6, hvor 6=meget stor betydning er gjennomsnittsscoren 4 på spørsmålet om denne type arrangement har betydning i fht vurderinger om å flytte til regionen. Tilsvarende får arrangementet som helhet en gjennomsnitts score på 4,7 av 6 mulige. Vi fikk også en rekke gode innspill fra de besøkende, bl.a var det flere som ønsket mer proaktive stand-deltakere, presentasjon av utstillere, mat/servering mm.

  • Artig å se at det var så høy deltakelse, både av bedrifter og publikum. Veldig bra konferansier og underholdning med Nesbø, Alnæs og co! møtte mye kjentfolk og knyttet nye kontakter. Kjør på neste år også, topp opplegg!
  • Kjempeflott arrangement! Kjente nordmørsfølelsene kom over meg, og slike settinger viser frem et samhold som skaper engasjement og et ønske om å være en del av akkurat dette miljøet.

Bli med hjem fremover

Tilbakemeldingene viser at utstillerne og besøkende ønsker nytt arrangement, om det skal være arrangement neste år eller annethvert år har vi ikke landet enda. Dere hører fra oss! 😊

Hilsen KNN & MNF


Vi ønsker også å takke våre støttespillere!

Støttespillere