Frokostmøte med NHO

6.februar arrangerte vi, i samarbeid med NHO Møre og Romsdal, frokostmøte for 50 deltakere.

Deltakerne ble oppdatert på årets nyheter innen arbeidslivsjussen av advokatene Sturla Dalhaug, Nils Ivar Sylte og Hallgrim Fagervold. Dag Hole orienterte om Autopass. 

Her finner du alle presentasjonene fra møtet!