Frokostmøte om næringspolitikk

Nærmere 60 deltakere på frokostmøtet om næringspolitikk 29.september.

Listetoppene fra de sittende partiene i Molde kommunestyre; Sidsel Rykhus - Ap, Torgeir Dahl - H, Bjørn Jacobsen - SV, Odd Helge Gangstad - SP, Knut Iversen Foseide - Miljøpartiet De Grønne, Simon Sandnes - FrP, Svein Atle Roset - Krf, og Kjell Johan Vatne –fikk nok å svare ut under dagens frokostmøte fra møteleder Ole Bjørner Loe Welde, Romsdals Budstikke, og publikum. 

Se og her ( + artikkel) https://www.rbnett.no/nyheter/2019/08/29/Vil-ha-bilfritt-sentrum-i-Molde-19814683.ece

Vi hadde mange og stor temaer på agendaen, men vi rakk dessverre ikke alle. Planene om ny innfartsvei til Molde og sentrumsparkering ble debattert. Blant politikerne var det større enighet om sistnevnte sak enn førstnevnte.