Grunnlag for godt partnerskap

16 bedrifter har til nå signert partnerskapsavtalen med Høgskolen i Molde v/bachelor IT og digitalisering og 10 av dem deltok i det første partnerskapsmøtet der forventninger til det videre samarbeidet ble avklart.

På møtet fikk vi mange gode innspill til hvordan alle kunne bidra videre for å nå målet om at Høgskolen i Molde igjen skal ta posisjonen som det beste IT-studiet i landet. Forventninger videre er at man sammen skal klare å synliggjøre det gode IT-miljøet som vi har her, at partene skal få et enda bedre nettverk, økt delingskultur og at samarbeidet skal bidra til å bedre rekrutteringen av god og riktig kompetanse. 

Høgskolen presenterte studieplanen for IT-linjen og deretter fikk de som var til stede komme med innspill til tema og fag som kan være relevante å ha med i studieløpet. Bedriftene kan bl.a bidra med oppgaver, bedriftsbesøk,gjesteforelesninger, internships, utplassering og synliggjøre sammenhengen mellom teori og praksis. Høgskolen på sin side kan tilrettelegge for arenaer der bedriftene, skolen og studentene kan møtes, dele erfaringer, arrangere workshops mm. Videre kan de bidra med informasjon, oppdaterte trender, riktig kompetanse og mer relevant arbeidskraft. 

Det ble også satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med videreutvikling av partnerskapet og å sikre at samarbeidet optimaliseres og fungerer som tenkt. 

Vi gleder oss til fortsettelsen!