Investeringsvilje gir fremtidstro

Nye planer, visjoner og påfølgende realisering av store prosjekt har en kraft som har enormt stor verdi for et samfunn: Investeringsvilje gir fremtidstro, optimisme og utløser nye prosjekter, økt kompetanse og øker konkurransekraften.

Tema på frokostmøtet 3.april var: Europas største landbaserte oppdrettsanlegg for laks, nytt sykehus, vindmøllepark offshore utenfor Harøya og Gassknutepunktet Nyhamna. Styreleder i Salmon Evolution, Kristoffer Reiten, prosjektdirektør for SNR, Knut Heimdal (via skype), Enbrigde v/director offshore wind, George Walley, Gassco v/adm.dir. Frode Leversund og Norske Shell AS v/kommunikasjonsdirektør Kitty Eide.

Se også artikkel fra Romsdals Budstikke (pluss-artikkel)