Kick-off for Smart By Molde

Onsdag 27.mars inviterer Molde kommune både innbyggere, næringsliv, politikere, interesseorganisasjoner, tenketanker og kommune for å høre om, og for å gi innspill, til programmet.
Dato27. mars kl. 17:00 - 20:00
StedRådhuset, Molde
Last ned til kalender

Molde kommune har inngått en samarbeidsavtale med Smart Innovation Norway hvor vi skal jobbe med innføring av Smart City-konseptet i Molde kommune.

Gjennom «Smart By Molde» skal Molde kommune, NCE iKuben, ProtoMore og Smart Innovation Norway jobbe med innovasjon, ny teknologi og bærekraftig samfunnsutvikling.

I samarbeid med næringsliv, akademia, innbyggere og det offentlige skal vi begynne å sette rammene for arbeidet fremover. Vi skal legge til rette for kompetanseutvikling og etablere arenaer for samarbeid om prosjekter innen bærekraftig samfunnsutvikling.

Lett servering.

Informasjon og påmelding her!