Kreative ungdommer på Innovasjonscamp

350 elever fra alle ungdomsskolene i Molde kommune har i dag deltatt på kommunefinalen i Innovasjonscamp. Vi er imponert over kreativiteten og engasjementet som ungdommene viser!

Vi gratulerer alle skoler og bedrifter som har deltatt og bidratt i årets Innovasjonscamp! I finalen fikk vi se stort engasjement og masse kreativitet, skuespill og musikalske innslag. 

Vi ønsker å takke juryen v/Frode Heimen i Adventor, Kristin Hammarbäch i Molde Sentrum, Eirik Sponås fra Sparebanken Møre og Marit Krekvik fra Visit Nordmøre og Romsdal. Tusen takk også til Molde VGS som lot oss få låne deres flotte aula!

1.plass: Synne, Cedrik, Martin og Martine fra Bekkevoll Ungdomsskole. Oppdragsgiver var Molde Kommune og Smart By
Gruppen hadde mange kreative ideer, vurdert ideens styrker og svakheter. De hadde tatt høyde for miljøet og leverte en bærekraftig ide. Juryen gleder seg til å besøke Roseøya!

2.plass: Hans Ragnar, Rakel, Miriam Alida, Fredrikke og Anna fra Molde Friskole. Oppdragsgiver var NoFence
Det var en svært aktuell problemstilling gruppen jobbet med. De hadde benyttet seg av eksisterende teknologi for å komme frem til resultatet, "NoPredators" - en nyttig og innovativ ide!

3.plass: Cecilia, Eirin, Martine, Kinga og Nora fra Skjevik barne- og ungdomsskole. Oppdragsgiver var Molde VGS
Det ble tatt tak i et viktig fag for fremtiden i oppgaven. Ideen er lett gjennomførbar og elevene fra Skjevik leverte en god presentasjon!

Vi ønsker gruppen fra Bekkevoll lykke til i Romsdalsfinalen 26.april!