Mulighetsrommet som et reiseliv i vekst gir

Molde Næringsforum med Masterplan Reiseliv har i kjølvannet Kick Off Reiseliv 2020 invitert handelsstanden til en diskusjon om hvordan vi best utnytter mulighetsrommet som økning i antall turister gir.

Mulighetsrommet for mersalg

Senterlederne Britt Janne Tennøy på Moldetorget, Anne Lise Sæter Simonsen fra Roseby, Grethe Nøsen fra Molde Storsenter og Kristin Hammarbäch er glade for at Molde reiser seg igjen som reiselivsby, og vil gjerne tilrettelegge mer for turister. Vi inviterte til en diskusjon og et samarbeid om Mulighetsrommet for mersalg. Der stiller vi oss spørsmålet om vi utnytter mulighetene med den nye sjøfronten og med økt besøk fra både landsbasert og cruisebasert turisme. Hurtigruta ligger nå 2 timer og tre kvarter i Molde på nordgående, og vi ser daglig større besøk i byen også gjennom vinterhalvåret. Flere butikker melder fra om at det økte besøket merkes godt på dagens omsetning. I tillegg øker belegget på hotellene og vi har en campingnæring i god vekst.

Vi ser nå på om vi felles kan sette kunden tydeligere i fokus. Da er det relevant å spørre seg om vi vet nok om hvordan både fastboende og turister opplever oss. Vi vet en del - men vet vi de riktige tingene og hva trenger vi av kunnskap for å sette inn bedre og mer treffsikre tiltak.

BUTIKKENE ER BYENS ANSIKT

Hvordan kan vi spille hverandre gode - vi er sterkere sammen enn alene. Vertskap, service og framsnakking er relevante stikkord her. Ofte er butikkene byens ansikt til besøkende, og man spiller ofte en større rolle enn kun egen bedrift. Ofte er det butikkene som må trå til med informasjon når turister ikke finner fram. Reiseliv og handelstand har alt å tjene på legge en felles slagplan for hvordan besøkende opplever Molde.

Vi jobber nå felles med spennende ideer for hvordan vi kan være med på 'tilbyderen' når det er stort besøk i byen. På planen står tilpasning av åpningstider, hva trengs av informasjon og skilting, skulle det vært mer tilrettelagt for transport mellom sentrene i Molde og metoder for å finne ut av hvordan Molde oppleves av de som ikke kjenner oss fra før.

Arbeidet med å skape mer verdiskaping av reiseliv i Molderegionen er befestet i Masterplan for Reiseliv. Sørge for samhandling og tilgjengelighet i verdikjeden og vertskaps-fokus i hele handels- og reiselivsnæringa er blant de 10 tiltak som det jobbes med for å gjøre Molde mer attraktiv og bærekraftig som cruisedestinasjon.