Nyttig informasjon på dagens frokostmøte

55 påmeldte fikk høre gode og engasjerende innlegg om inkludering, sykemelding og arbeidsgivers oppfølging, før vi avrundet med informasjon og omvisning hos Astero.

Vi fikk bl.a høre om de ulike ordningene NAV har for inkluderende rekruttering: Arbeidstrening – Risikofri avklaring for både arbeidsgiver og arbeidssøker. Lønnstilskudd – ansettelse med tilskudd for å kompensere for lavere produksjon/videre opplæring. Mentor – Frikjøp av kollega til tettere oppfølging/læring. Inkluderingstilskudd – støtte til ekstra kostnader rundt tilrettelegging. Noe av det som var nytt for mange, fortalte rådgivende overlege NAV Møre og Romsdal, han opplyste at dersom en arbeidstaker er sykemeldt 50 % så betyr det at man har redusert arbeidsevnene med 50 %. Det betyr ikke at en skal være borte fra jobb 50 %, men at en skal ha oppgaver som er tilpasset den arbeidsevnen en har og dermed være på jobb 100 % av tiden. I denne sammenheng så ble viktigheten av at bedriftene har en oppdatert policy for sykefravær påpekt. Vi fikk høre at det som kjennetegner virksomheter som lykkes med å opprettholde lavt sykefravær over tid er virksomheter som har:  

  • Klare og tydelige sykefraværsrutiner som alle ansatte kjenner.
  • Kartlegger sykefraværet og de viktigste årsakene til det.
  • Ledere som har tett oppfølging fra første sykefraværsdag.
  • Enkeltpersoners sykefravær ses i lys av konsekvensene for kollegene og for tjenestekvaliteten/driften.
  • Ledere som ikke bare er opptatt av arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, men også ansattes medvirkningsplikt.

Vi avrundet møte med informasjon og omvisning på Astero. De har vært gjennom en stor endring de siste årene og har gått fra å i hovedsak være skjermet for konkurranse til nå å ha kun 15 % av virksomheten innenfor dette området.

Presentasjoner finner du her:

Frokostmøte Astero 26 08 19 Pp

Arbeid Og Inkludering 2019 50 Års Markering 26 08 2019