Partnerskapsavtaler med Høgskolen i Molde signert

På frokostmøtet om IT-byen Molde 1.oktober, signerte 12 bedrifter som driver IT-utvikling en partnerskapsavtale med Høgskolen i Molde v/bachelor for IT og digitalisering.

Høgskolens satsing på IT-utdanning er svært viktig for tilgangen på IT-kompetanse til samfunns- og næringslivet i regionen. Tidligere hadde Høgskolen i Molde en av landets fremste utdanninger innen IT, denne ble gradvis redusert og en mistet da mellom annet den gode tilgangen på IT-folk til nærings- og samfunnsliv i regionen. Høsten 2017 tok MNF derfor initiativ til å sette ned en arbeidsgruppe med representanter fra arbeidslivet  og Høgskolen for å bidra til revitalisering av IT byen Molde.  Et av de sterkeste ønskene til bedriftene var at skolen startet opp igjen bachelor studiet innen IT. Skolen tok ballen og høsten 2019 startet de Bachelor studiet IT og digitalisering med 70 nye studenter! 

For å understøtte studietilbudet og for å få ny kompetanse til bedriftene kom det frem ønske fra næringslivet om et tettere samarbeid. MNF tok i høst derfor initiativ til å formalisere dette ved å etablere partnerskapsavtaler mellom Høgskolen og bachelor studiet It og Digitalisering.

12 bedrifter har foreløpig inngått partnerskapsavtaler: Adcom, Axbit, Brunvoll AS, Infor Molde, Lillebakk AS, Maritech Systems, Serit IT-partner TIBE, Tieto, Triangel, Uni Micro Web AS og Wise Consulting AS. Hensikten med avtalen er å gjensidig styrke hverandre ved at studentene tilbys relevante og interessante prosjekter med arbeidslivet, og næringslivet får tilført ny kompetanse. Avtalen innebærer blant annet at bedriftene vil kunne stille med baceheloroppgaver, gjesteforelesninger, utplassering mv. 

Dette blir spennende!

Vi vil gjerne ha med flere bedrifter! 

Er din bedrift interessert i å delta? Kontakt Britt Blichfeldt, prosjektleder i MNF: bb@moldenf.no 

Se også sak i Romsdals Budstikke (Pluss-artikkel)