PRESSEMELDING: Historisk samarbeid inngås!

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Molde Næringsforum og Næringsforeningen i Ålesundsregionen inngår samarbeid og arrangerer felles rekrutteringsmesse i Oslo 16.april 2020!

En av hovedutfordringene for nærings- og samfunnslivet fremover er å skaffe riktig og nok arbeidskraft. Det er hele tiden behov for å tenke nytt og møte mulige arbeidstakere og andre som kan være interessert i å bo her, på nye arenaer. Molde Næringsforum tok derfor i vinter initiativ til arrangementet Bli med Hjem. Bli med hjem er en arena der næringsliv og andre viser seg frem ovenfor fremtidig arbeidskraft. Vi så fort at det var naturlig å tenke en større region, så vi fikk med Nordmøre v/Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) og sammen arrangerte vi Bli med Hjem 24. april 2019 i Oslo, sier Britt Flo, daglig leder i Molde Næringsforum.

Over 50 bedrifter og nærmere 20 kommuner fra Nordmøre og Romsdal deltok på arrangementet. Til sammen hadde de med 300 ledige stillinger i bagasjen til Oslo. Tilbakemeldingene fra både utstillerne og deltakerne på Bli med hjem viste at dette er en god arena for rekruttering og markedsføring av regionen som en god plass å jobbe og leve. Arrangementet ble en kjempesuksess! Utstillerne fortalte at de til sammen møtte over 400 personer som var aktuelle for jobb i Nordmøre og Romsdal, sier daglig leder i KNN, Monika Eeg.

Da vi bestemte oss for å arrangere Bli med Hjem 2020, ble vi tidlig enig om at vi også ønsket å ha med Sunnmøre, sier Eeg og Flo. Den invitasjonen takket vi ja til med en gang, sier Bente Lund Jacobsen, daglig leder i Næringsforeningen i Ålesundregionen. Jeg vil tro det er stor interesse også fra næringsliv og kommuner på Sunnmøre til å bli med på dette, sier Lund Jacobsen. 

Nye arbeidsplasser skapes og kompetansebehovet endres, så vi er avhengig av å tiltrekke oss ny kompetanse. Bli med hjem er en unik mulighet til å treffe utflyttede sunnmøringer, nordmøringer og romsdalinger, og andre som er interessert i å se og høre hva Møre og Romsdal har å by på av arbeidsliv og muligheter. Vi har felles sak og interesse i å bygge omdømme og profilere regionen som attraktiv ovenfor fremtidig arbeidskraft. Det er derfor helt naturlig at hele fylket nå går sammen om å profilere seg ovenfor ny arbeidskraft avslutter de tre daglige lederne.

 

Molde, 4. nov 2019

 

Monika Eeg, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, tlf 91598917
Bente Jacobsen, Næringsforeningen Ålesundregionen, tlf 97108288
Britt Flo, Molde Næringsforum, tlf 90799005

 

På Bilde fra venstre:  Monika Eeg, daglig leder Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Bente Lund Jacobsen, adm.dir. Næringsforeningen Ålesundregionen, Laila Gjerdsbakk, prosjektleder Næringsforeningen Ålesundregionen, Britt Blichfeldt, prosjektleder Molde Næringsforum og Britt Flo, daglig leder Molde Næringsforum

Logo 600 Pixler