Rekorddeltakelse på den 8. Eiendomskonferansen i rekken!

Årets konferansen hadde fire hovedtema; hva skjer lokalt, smart rehabilitering, smart by og smart fremtid. Se bilder og presentasjoner fra konferansen her.

Årets Eiendomskonferansen ble en nyttig og lærerik dag for nærmere 150 påmeldte deltakere Konferansen startet med hvordan det står til i regionen, de store linjene, folketallsutvikling og arbeidsplasser. Deretter fikk vi høre om planer for sentrums- og byutvikling, og hvordan en tenkte byutvikling i Molde på 70 tallet. Da var det vedtatt at gjennomfartsveien i sentrum skulle legges på sjøfronten. Videre fikk vi høre fra nye store kommende milliardprosjekter; SNR og Salmon Evolution. SNR har signert kontrakt med Skanska og sa at nå er point of no return passert - SNR kommer! Salomon Evolution fortalte om sine planer for et gigantisk landbasert oppdrettsanlegg.

Et meget spennende byutviklingsprosjekt ble offentliggjort på Eiendomskonferansen; Mace-senteret som skal bli et nasjonalt kompetansesenter for bygg-og eiendomsbransjen, plassert midt sentrum. Se mer informasjon i Romsdals Budstikke.

Hoveddelen av dagen dreide seg om Smart, hvordan vil skal få smartere bygg, smartere byer og smartere fremtid. Her fikk vi en rekke innlegg alt fra hvordan en bør organiseres for å få til mer byliv, Smart Molde, bruk av ny teknologi for å få smarte bygg og hvordan teknologi driver fremtiden og gir muligheter for utvikling.

Se presentasjonene fra konferansen her: 

Ketil Gaupset Sykehuset På Hjelset

Tommy Hagenes Energy Control

Thor Moen Smart Byer Og Samfunn En Operativ Bærekraftig Samfunns Og Næringsutvikling

Silvija Seres Digital Future

Roger Øverland Lillebakk As

Ole Helge Haugen Utviklingen I Regionen

Mette Jane Holand Smart Molde

Jan Richard Aspheim Hvaler Kommune

Grete Aspelund Fremtidens Byggebransje

Eileen Brandsegg Bylivsutvikling I Molde