Samarbeid er ordet som gikk igjen på møtet i dag

60 deltakere møtte opp til frokostmøte del 2 om byggesak på Alexandra 11.juni, der temaet var samarbeid i byggesak og byggebransjen samt markedssituasjonen for bolig- og næringsbygg.

Deltakerne fikk først informasjon fra ordfører Torgeir Dahl, kommunalsjef Eirik Heggemsnes og enhetsleder for byggesak og geodata, Aleksander Aasen Knudsen, alle fra Molde kommune. De presenterte tiltak som er satt i gang siden frokostmøtet del 1 (se egen sak under), hva som planlegges fremover og deretter ble bransjen utfordret på hva som kan gjøres fremover. Dette ble diskutert i grupper.

Eiendomsrådgiver på næring, Bjørn Erik Fosseide, presenterte dagens næringseiendomsmarked og Randi Hollingen, daglig leder i Notar presenterte til slutt situasjonen i boligmarkedet.

Presentasjonene fra møtet finner du her.