Samling med kommunikasjon som tema

Lederforum for kvinner i Molderegionen hadde sin årlige 2-dagerssamling med faglig påfyll og erfaringsutveksling i vakre Angvik Gamle Handelssted.

52 deltakere var med på 2-dagerssamling i Angvika, der temaet var kommunikasjon og kroppsspråk. Torsdag hørte vi Maria Holo Leikarnes i DNT, Tone Rangnes i Xpro, Wenche Sandnes i Linjebygg og Inger-Elise Ekornås i Shell som presenterte seg og ga oss sine beste råd i fht temaet.

Fredag var det heldagskurs ledet av Ingunn Hagen i Steg for Steg. Det ble en nyttig og lærerik dag for deltakerne, der vi lærte gode teknikker og fikk praktiske eksempler som vi kunne ta med oss videre. Tilbakemeldingene fra de som har deltatt er svært gode og det er kastet en sterk femmer på terningen både for nytten av kurset, kursleders faglige kompetanse, gruppediskusjoner og samlingen som arena for læring og påfyll!