Statsråd Jon Georg Dale møtte 8 bedrifter

I dag hadde vi besøk av Samferdselsminister Jon Georg Dale. Besøket var en del av en "turné" flere statsråder er på, med fokus på små og mellomstore bedrifter. De ønsket å treffe nerven i hverdagen til disse, og bad om konkrete innspill.

De lange linjene i finanspolitikken, avbyråkratisering av rapporteringssystemer, offentlige innkjøp/offentlige entrepriser, virkemiddelapparatet, intern opplæring, kapitaltilgang, Møreaksen/Hafast, formuesskatt, forventninger om strenge miljøkrav og stabile rammevilkår er stikkord for noen av temaene som ble satt på agendaen på møtet den 26.06.19 hos R&M Ship Interior AS.

Følgende bedrifter gav innspill og  fortalte hva som må til for å gjøre  hverdagen enklere.

R&M Ship Interior AS, v /adm.dir Ingebjørg Klausen
AxTech AS, v/ MD / Technical Director Richard Myhre
A.Gjerde AS, v/personalsjef Marianne Gjerde
Brunvoll AS, v/konserndirektør prosjekt  Brunvoll AS/ adm.dir. Brunvoll Volda AS Hallvard Pettersen
Vinje Ullvarefabrikk/Lanullva, v/daglig leder Gunn Anne Lyngstad
Nofence AS,  v/teknisk leder Oscar Hovde Berntsen
Kleive Betongbygg AS, v/daglig leder Odd Kåre Amundsgård
Aukra Maritime AS,  v/daglig leder Per Arne Rindarøy

For næringslivet er det viktig å få løftet frem sine saker, så vi ønsker flere slike besøk av flere sentrale politiker fremover.