Byen vår frokostmøte 19.februar

Med over 130 påmeldte ble det et godt møte med mange gode innlegg og innspill til hvordan utvikle sentrum fremover. Samarbeid, forpliktende felleskap for å løfte i flokk, entusiasme for byen og for å drive byutvikling er stikkord.

Det skjer, og kommer til å skje, mye nytt og spennende som vil løfte aktiviteten og urbaniteten fremover! Spennende planer med bl.a glassheis fra gateplan/Sjøfronten til takterrasse med bar på Moldetorget, åpning av fasaden på østsiden av Moldetorget med kaffebar inn mot Torget og forslag om lukket havnebasseng for alle typer fartøy, også småbåter, øst for storkaia. Det er også ambisjoner om smartere og mer brukervennlig parkering og mulig parkeringshus vest for Scandic Alexandra Hotell. Oppstart av arbeid med parkeringsstrategi og planer for utbygging av Sjøfronten del 2 er andre stikkord fra møtet. 

På slutten av møtet var det gruppearbeid, og det kom rekke forslag til hva som må til for mer aktivitet i sentrum og innspill til Sjøfronten del 2. Klikk her for å se forslag som kom inn!

Presentasjonene fra møtet finner du her.