Lederforum for Kvinner i Molderegionen - noen hos dere som vil delta?

Vi har nå 175 medlemmer i Lederforum for Kvinner i Molderegionen - har du noen i din bedrift som vil delta?

Lederforum for kvinner i Molderegionen er en  arena for kvinner i ledende posisjoner i Molderegionen. Lederforumet skal være en pådriver for å synliggjøre og profilere kvinnelige ledere i Molderegionen på en positiv måte, bla ved årlige  arrangement for skoleelever.  Jobbdagen er for elever på 2.trinn på de videregående skolene i regionen vår. Her får elevene råd og innspill om temaer som er viktige når elevene skal tenke jobb og karrièrevalg. I år har vi også etablert en ny arena for ynge kvinner; Rekk opp hånda jenter! 

Forumet har 3 årlige medlemsarrangement, tema på samlingene har vært bla strategiarbeid, salg, kommunikasjon, coaching av ansatte mm. Se her for oversikt over tidligere arrangement

For må bli medlem så må du inneha en ledende posisjon i offentlig eller privat virksomhet, enten som leder, mellomleder, eller at du har strategisk ansvar, men ikke nødvendigvis personalansvar. 

Medlemsavgift er kr 750,- + mva pr år.

Velkommen som nytt medlem i Lederforum for Kvinner i Molderegionen! (trykk på lenken for innmelding)

Lederforum for kvinner i Molderegionen er etablert av Molde Næringsforum, som også er sekretariat for nettverket.