18 IT-bedrifter i partnerskap med Høgskolen i Molde

Nyoppstartede Nivero er siste bedrift i rekken som signerte på partnerskapsavtalen for IT og digitalisering med Høgskolen i Molde. Med det er det nå hele 18 bedrifter som er med i partnerskapet!

Sammen jobber IT-bedriftene og Høgskolen i Molde om å sette Molde på kartet som landets IT-by. Etterspørselen etter folk med IT-kompetanse øker og høgskolen bidrar med kompetanse til næringslivet bl.a gjennom sin bachelorutdanning i IT og digitalisering. Partnerne møtes jevnlig 

Her kan du se mer om bedriftene som er med i partnerskapet: 

Adcom Molde
Axbit AS
Brunvoll AS
Digital Trace Norway AS
Hycast AS
Hydro Sunndal
Infor AS
Lillebakk AS (i dag en del av Maritech Systems AS)
Maritech Systems AS
Nivero AS
ROR IKT
Serit IT Partner
TIBE
Tieto Evry
Triangel AS
Uni Micro Web AS
Visma Enterprise AS
Wise Consulting AS
ØB Innovation AS

Se her for mer informasjon om partnerskapsavtalen for IT og digitalisering