Aksjer til du dør!

Det var oppfordringen fra spareøkonom Bjørn Erik Sættem på frokostmøtet 22.oktober. Nærmere 90 personer var påmeldt møtet.

Tema på møtet var sparing i aksjer og fond. Det viktigste en kan gjøre for avkastningen er hvor stor andel aksjer (aksjefond) du velger, dette er viktigere enn hvilke fond du velger, var Sættems råd. Hvor høy andel aksjer du bør velge i din sparing er avhengig av hvor stor risiko du er komfortabel med. Dersom du ikke vil bruke tid, eller er over snittet interessert; velg et billig globalt aksjeindeksfond, da sparer du i over 1600 ulike selskapet og følger markedet og spar fast hver måned. Det er ikke lett å prøve å være smart, det er vanskelig å slå indeksene sa Sættem. Dersom du vil forsøke å slå indeksen i avkasting og vil investere i aktivt forvaltede fond, så krever det at du følger med på utviklingen og eventuelt gjør bytter underveis. 

Sættems 7 råd:

Les, lytt og lær:

1. Kunnskap og tålmodighet reduserer risikoen ved kjøp av aksjer og aksjefond

2. Begynn i det små: Start med en mindre pengesum, gjerne gjennom månedlig sparing i aksjefond

3. Vær langsiktig: Ha minst fem års horisont når du kjøper aksjer og aksjefond

4. Spre risiko: Ikke legg alle eggene i en kurv. Start med å kjøpe et billig globalt aksjeindeksfond

5. Begynn trygt: Start med trygge aksjer som DNB, Telenor og Orkla. Beveg deg gjerne utover på risikoskalaen etter hvert

6. Diskuter med andre: Det finnes mange arenaer hvor småsparere og investorer diskuterer aksjer, fond og investeringsstrategier. Delta her.

7. Hold kostnadene nede: Vær oppmerksom på kurtasjen ved små aksjekjøp. Sjekk hva fondene koster.

Egen pensjonskonto fra 2021; sjekk pensjonsavtalene og hvilken pensjon du kan forvente deg. (Gå inn på norskpensjon.no eller pensjonsleverandørenes nettsider.) Sjekk om aksjeandelen er tilpasset din alder og risikovilje. Neste år bør du vurdere om du er tjent med å bytte pensjonsleverandør for innskuddspensjonen din og pensjonskapitalbevis (du blir kompensert for forvaltningskostnadene din arbeidsgiver sparer dersom at du flytter.)

Plassering av overskuddskapital i bedrifter; velg plasseringskonto for høyere og langsiktige beløp, vurder fastrenteinnskudd. Spre bedriftens overskuddskapital mellom flere banker. Vurder rentefond, men vær varsom. Aksjeplasseringer i AS bør investeres gjennom aksjefond kjøpt direkte, slik at gevinsten omfattes av fritaksmetoden - og selskapet får utsatt skatt på gevinsten.