Bedrifter kan søke fylkeskommunene om støtte til kompetanseheving

23.03.20 Fylkeskommunen har to BIO-ordningar (bedriftsintern opplæring) for bedrifter som ønsker å bruke kompetanseheving som virkemiddel for omstilling. Regjeringen har økt rammen på BIO-midlene for å motvirke de negative konsekvensene av korona-epidemien.

Bedriftsintern opplæring (BIO-midlar)

Gjennom BIO-ordninga kan bedrifter søke om støtte til kompetanseøkende tiltak i samband med omstilling. Slik opplæring kan være et alternativ til å permittere arbeidstakere. 

Nettbasert opplæring til permitterte i samband med korona-epidemien («BIO 2»)

Gjennom BIO-2 kan bedrifter søke støtte til kompetanseheving for tilsette som er helt eller delvis permitterte. Med disse midlene kan bedrifter tilby nettbasert opplæring på kompetanseområde som vil medvirke til omstilling.

Hvordan søker du?

Begge ordningene er åpne i søknadsportalen www.regionalforvaltning.no.

Ta kontakt med fylkeskommunen ved spørsmål.