Innovasjonscamp mars 2020

Avlyst: I hht Molde kommunes nye retningslinjer for å redusere smitterisiko for koronavirus, er finalene til Innovasjonscamp dessverre avlyst i år. Vi takker alle skoler og oppdragsgivere for arbeidet de har gjort for å forberede årets Innovasjonscamp!
Dato23. mars kl. 00:00 - 25. mars kl. 00:00
StedMolde
Last ned til kalender

Dette er 12. gang Innovasjonscamp arrangeres i Molde. Vi oppfordrer næringslivet til å delta, og benytte muligheten til å samarbeide med våre kreative og nyskapende elever. 

Elever fra ungdomsskolene Bekkevoll, Bergmo, Molde Friskole, Skjevik og Vågsetra er med.

Hva kreves av oppdragsgiver?
I løpet av de 3 dagene dagene 23.-25.mars, skal elevene ha møte med oppdragsgiver ca. 1 time mandag og 1 time onsdag. I tillegg må de ha mulighet til å kontakte noen fra bedriften som kan bistå dem i å svare på spørsmål og gi innspill, dette kan være via møter, e-post eller telefon. Det er opp til hver enkelt oppdragsgiver hvor mye elevene skal være hos bedriften ut over dette. 

Elevene deles inn i grupper på 5-6 personer. Gruppene får utlevert oppdraget på skolen mandag 1.april og bruker tiden frem til lunsj på skolen. Der skal de jobbe med idemyldring og søke informasjon om bedriften de skal jobbe for. Etter lunsj skal de møte oppdragsgiver og få mer informasjon om bedriften og oppdraget. De skal deretter jobbe med oppdraget, enten på skolen eller hos oppdragsgiver, i tiden frem til lunsj onsdag 3.april. Onsdag ettermiddag skal gruppene presentere resultatet hos sine oppdragsgivere.  

Oppdraget skal være realistisk og kan med fordel spille på elevenes kreativitet. Målet er at elevene skal lære seg å jobbe med innovasjonsprosessen. Tilbakemeldingen fra tidligere år er at samarbeidet var engasjerende og lærerikt for alle parter. Ikke minst mente næringslivet at det hadde vært interessant å få innspill fra ungdommen, og se deres synspunkt og løsninger på bedriftens problemstillinger.

Vi behøver oppdragsgivere som kan ta imot en eller flere grupper. Ønsker dere å ta imot flere grupper kan dere velge om dere vil ha ulike oppdrag for hver gruppe, eller benytte samme oppdrag.  

Lærerne ved skolene som deltar jobber nå aktivt for å skaffe nok oppdrag til elevene. Vi håper dere vil ta godt imot dem om dere blir kontaktet!    

Finaler

Torsdag 26.mars er det skolefinaler på hver enkelt skole, der løsningen blir vurdert av en jury og premieres. Fredag 27.mars arrangeres det felles kommunefinale, hvor de beste bidragene fra alle skolene blir presentert. Kommunevinneren går videre til regionsfinalen på Scandic Seilet 30.april, hvor de konkurrerer mot vinnerne fra de andre kommunene i regionen. I 2019 var det elever fra Bekkevoll som tok 1.plass i kommunefinalen og Åndalsnes stakk av med seieren under regionsfinalen.

Innovasjonscamp en del av faget utdanningsvalg og er et av tiltakene i planen som er vedtatt i Molde kommune om økt samarbeid mellom skole og næringsliv. Formålet med Innovasjonscamp er at elevene skal bli kjent med lokalt arbeids - og næringsliv, og få kunnskap om ulike yrker og utdanningsløp. Innovasjonscamp er trening i problemløsning ved hjelp av kreativitet og nytenkning. 

Ungt Entreprenørskap om Innovasjonscamp
Ungt Entreprenørskap om å være oppdragsgiver

Meld på din bedrift her: