Dialogmøte med næringslivet og Mørebenken

16.april arrangerte vi, i samarbeid med næringsforeningene i Kristiansund og Ålesund, møte mellom næringslivet i Møre og Romsdal og Mørebenken. Det var stor interesse for møtet med nærmere 100 påmeldte deltakere fra de tre byene.

Molde Næringsforum tok initiativ til og ledet møtet mellom næringslivet i Møre og Romsdal og Mørebenken torsdag 16.april. 

På møtet kom det innspill fra reiselivsnæringen, olje og gass, sjømatnæringen og maritim næring med klare meldinger til Mørebenken som de skal ta med seg videre til sine respektive komiteer, Regjeringen og Storting.