Dialogmøte mellom Mørebenken og næringslivet i Molde

Møtet kom i stand etter initiativ fra Molde Næringsforum, som fikk Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og Næringsforeningen Ålesundregionen med på en felles invitasjon til regionvise dialogmøter med Mørebenken for å fremme sentrale saker for næringslivet i regionen.

Følgende deltok på møtet i Molde 06.01.2020, kl. 11.00 – 13.00 hos Brunvoll:

Helge Orten (H)
Marianne Synnes Emblemsvåg (H)
Jenny Klinge (Sp)
Steinar Reiten (Krf)
Else-May Norderhus ( Ap)
Fredric Bjørdal (Ap)
Jan Steinar Engeli Johansen (Frp)
Brunvoll AS, adm.dir Kåre Øyvind Vassdal
Maritech AS, adm,dir Janne Tvedt Morstøl
LBO, dagl.leder Terje Hellum
NOV, dagl.leder Håvard Høgseth
Classic Norway, eier/arbeidende styreleder Erik Berg
Mifo, dagl.leder Odd Ivar Moen
Scanic Seilet/Scandic Alexandra Hotel, direktør Vanja Braute
Istad, adm.dir Ivar Kosberg
Molde Kommune, Torgeir Dahl
Molde Næringsforum, styreleder Kolbjørn Heggdal og dagl.leder Britt Flo

Fra bedriftene ble følgende problemstillinger løftet frem:

Rekruttering/tilgang på kompetanse
- Behov for  desentralisert utdanningstilbud både på vgs og høyere niv som møter næringslivets behov, da det er utfordrende å rekruttere kompetanse utenfra. Høgskolens rolle er svært viktig. YSK må beholdes.
- Lærlingklausul ift at alle relevante fag skal ha lærlinger.

Infrastruktur
- Bygg større arbeidsmarkeder ved å realisere Møreaksen, flyplassen er utrolig viktig
- Autopass; må gjøres mer brukervennlig

Offentlige støtteordninger/krav
- GIEK/eksportordninger,  Demo 2000, midler til innovasjonsutvikling mm; gode offentlige støtteordninger er sentralt for innovasjon og utvikling av næringslivet
- Viktig at det offentlig stiller strenge miljøkrav som driver for innovasjon og teknologiutvikling

Formuesskatt
- Må nedjusteres/fjernes som konkurranseulempe.

Moms reiseliv
- Behold den uendret.

Strømforsyningssituasjonen er kritisk og må løses omgående ( se pp fra Istad AS)

Mørebenken kommenterte de ulike problemstillingene. En sak de ville ta tak i omgående var strømforsyningssituasjonen. Bedriftene ble invitert til å sende inn konkret informasjon på de sakene som Mørebenken kan ta tak, bl.a lærlingeklausul, slik at det er enklere for dem å følge opp saken, videre ble de bed om å følge opp ift innspill til NTP.

Det ble oppsummert med at en ønsket et tilsvarende møte samme tid neste år.