Digitalt skjema og meldeplikt

26.03.20. NAV har nå laget en digital løsning for arbeidsgivere ved permittering, masseoppsigelser og innskrenking av arbeidstid. De ber samtidig om at også de som permitterer færre en 10 personer melder dette til NAV.

Digitalt skjema

NAV har utarbeidet et nytt digitalt skjema for arbeidsgivere som vurderer å permittere, si opp flere ansatte eller innskrenke ansattes arbeidstid. Fra 25. mars 2020 skal varsler sendes NAV via den digitale løsningen (papirskjema NAV 76-08.03  fjernes).

Arbeidsgivers meldeplikt 

Arbeidsgiver har meldeplikt til NAV hvis minst 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent, i mer enn fire uker. Det samme gjelder hvis arbeidsgiver skal si opp flere enn 10 personer. NAV ber nå også om at arbeidsgivere som skal permittere, redusere arbeidstid eller si opp mindre enn 10 personer også skal gi melding til NAV. Dette gjøres i den nye løsningen.

Slik fungerer det: 

  1. Arbeidsgiver logger seg på løsningen via nav.no eller «Min side – arbeidsgiver».
  2. Tilgangen til løsningen er via Altinn, og alle som har en rolle i virksomheten har mulighet til å opprette og sende inn skjema.
  3. Personen som sender inn skjema på vegne av arbeidsgiveren vil kun se skjemaer som vedkommende selv har opprettet og sendt inn.

Se og her: https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset