Endringer i permitteringsreglene

Arbeidsgivers lønnsplikt øker fra 2 til 10 dager ved permittering etter 31. august. Permitteringsperioden utvidet til 52 uker.

Fra og med 1. september 2020 øker arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering fra to til ti dager. For å kunne bruke eksisterende ordning, lønnsplikt i to dager, må eventuelle permittering iverksettes senest 31. august. (Skyldes permitteringen brann, ulykker eller naturomstendigheter, er det ingen lønnspliktperiode.) Les mer om frister i Arbeidsmiljøloven.

Mange har etterlyst og jobbet for at permitteringsperioden økes fra 26 til 52 uker, dette har og vært tema i flere av møtene med Mørebenken. Regjeringen vedtok 13.08.20 utvidelse til 52 uker, se her