Flytrafikk - Molde Lufthavn

Aktiviteten i næringslivet tar seg gradvis opp igjen, bygging av sykehus til flere mrd kroner er i startfasen og hotellene rapporterer om gode besøks tall for sommeren. Trafikktallene på flyplassen gjenspeiler aktivitetsveksten, flytrafikken øker gravis og vi nærmer vi oss 30 % av normal passasjertrafikk på Molde Lufthavn.

Molde - Oslo
Det statlige kjøpet av innenlands flyruter garanterer at flyplassene har et minimumstilbud, kjøpet er forlenget til 31. august. Dette garanter to daglige direkte ruter til/fra Molde/Oslo. På hverdager frem til 15.august har Norwegian en avgang fra Molde kl. 09.15 og SAS en kl 14.20, og tilsvarende fra Oslo til Molde kl. 07.30 og kl.13.00. Fredager har SAS i tillegg en avgang fra Molde kl 10.25. Via Molde Lufthavnutvikling AS (MLU) har vi vært  i dialog med SAS om å legge avgangen fra Oslo kl 13.00 til senere på dagen, gjerne mellom kl 16.00 – 17.00. Det er nå avklart at den går kl. 17.50 fra Oslo fra og med 17.august. 

Molde - Bergen
Det er ikke statlig kjøp for denne ruten. Etter nedstengningen var det satt opp to daglig direkte ruter til/fra Molde/Bergen, en på morgen (trekantrute med Kristiansund) og en på ettermiddag. For sommerprogrammet er dette endret til to daglige avganger mandager og onsdager, og en avgang tirsdag, torsdag og fredag. Vi fikk i dag tilsendt fra høstprogrammet fra Widereø, fra 17. august er det satt opp fire avganger mandag fra Molde og avgang  morgen og ettermiddag de andre ukedagene. Dette gjør at en kan få til dagsreiser, samt forbindelser til øvrig rutenett. Gitt forholdene er dette et bra tilbud, se her.  

Følg med på flyselskapenes nettsider for oppdaterte ruter.

Ta gjerne kontakt for innspill og ønsker ift tilbudet!