Flytilbud Molde Lufthavn fra 14. september

Fra 14. september blir igjen 5 daglig avganger til/fra Molde /Oslo, gitt at passasjerutviklingen fortsetter. Se tilbudet her.

Flytrafikken tar seg gradvis opp igjen. Molde lufthavn Årø hadde i juli 15.461 innlandspassasjerer og 895 utenlandspassasjerer, en samlet nedgang på 58 % i forhold til juli i fjor. Hittil i år har Molde lufthavn Årø totalt hatt en samlet nedgang på 56 %. Antall flybevegelser har i samme periode gått ned med 31 % . 

Gitt at smittesituasjonen og passasjerutviklingen tilsier det vil tilbudet bli gradvis utvidet fremover.  Under ser du hvilke tilbud selskapene har planlagt for Molde i ukedagene.

Molde - Oslo
Det statlige kjøpet av innenlands flyruter garanterer at flyplassene har et minimumstilbud, kjøpet er pt forlenget til 31. august. Dette garanter to daglige direkte ruter til/fra Molde/Oslo. Fra 17.august har Norwegian en avgang fra Molde kl. 09.15 og SAS en kl 17.50, og tilsvarende fra Oslo til Molde kl. 07.30 og kl.16.30. Fredager har SAS i tillegg en avgang fra Molde kl 10.25.

Fra 14. september er det planlagt 5 daglige avganger til fra Molde/Oslo slik:

Fra Molde
kl. 06.35 - SAS
kl. 08.30 - Norwegian
kl. 10.25 - SAS
kl. 17.50 - SAS
kl. 20.50 - Norwegian

Fra Oslo
Kl. 07.00 - Norwegian
kl. 09.00 - SAS
kl. 16.30 - SAS
kl. 19.20 - Norwegian
kl. 19.55 - SAS

Molde - Bergen
Det er ikke statlig kjøp for denne ruten. Fra 14. september er det satt opp følgende:

Fra Molde
kl. 06.15 ( kun mandager)
kl. 08.55 ( mandag, tirsdag, onsdag og torsdag)
kl. 13.05 ( kun mandager)
kl. 18.20 ( alle hverdager)

Fra Bergen
kl. 07.40 ( mandag, tirsdag, onsdag og torsdag)
kl. 11.50 ( kun mandager og fredager)
kl. 17.05  ( alle hverdager)

Følg med på flyselskapenes nettsider for oppdaterte ruter.

Ta gjerne kontakt for innspill og ønsker ift tilbudet slik at vi kan spille det inn i dialogen med selskapene.