For medlemmer i Lederforum for Kvinner i Molderegionen

Ønsker du å delta i erfaringsdeling -og diskusjonsmøte 10. juni, 11. juni eller 12. juni med medlemmer i Lederforum for Kvinner i Molderegionen?
Dato10. juni kl. 10:00 - 12. juni kl. 14:00
StedTeams/valgfritt
Last ned til kalender

I etterkant av vårt digitale frokostmøte 3.juni, har vi fått flere henvendelser med ønsker om mer samtale rundt lederrollen. Vi har derfor satt opp et tilbud til dere om å møtes 10.juni, 11.juni eller 12. juni i grupper på 5 personer. Lignende er gjort andre steder og har fungert veldig bra, så vi tror dette vil være en interessant møteplass.

I møtet møter dere 4 andre medlemmer i Lederforumet for å dele erfaringer, gi innspill og råd og diskutere lederrollen. Stikkord er erfaringer fra håndtering av situasjonen ift korona, evt nedstengning, håndtering av permitteringer og ansatte, omstilling og utvikling tiden vil bringe. Hvordan bruk erfaringene til å utvikle bedriften/etaten fremover, innspill til problemstillinger en står i mm.

Meld deg på på de tidspunktene du kan delta, så deler vi dere inn i grupper på 5 personer til ønsket tidspunkt. Dere som settes på gruppe sammen mottar deretter en mail, hvor en av dere bes om å ta ansvar for å kalle inn og arrangere gruppemøtet. Om dere ønsker møte i Teams eller et fysisk møte er opp til hver enkelt gruppe. Varighet på møtet avtaler dere i mellom, men 1,5 time kan være et greitt utgangspunkt å sette av i kalenderen. 

Meld deg på her innen mandag 8.juni kl. 16.00

Ønsket møtetidspunkt (mulig å krysse av for flere alternativer)