Blir flere avganger og 20 minutters avganger Molde - Vestnes

Øker antall avganger i ukedagene fra 45 til 52, samt at det forelås avganger hvert 20 minutt på hverdager fra kl. 06.10 til kl. 19.30.

Statens Vegvesen jobber med ny ruteplan for fergesambandet Molde -Vestnes fra nyttår. Det blir økning av antall avganger, samt avganger hvert 20 minutt hele dagen mellom kl. 06.10 til kl. 19.30 på hverdager fra Molde, noe lenger tid mellom avganger på kveld/natt ( kl. 19.30 - kl 06.10). 

Forslaget er en styrking av tilbudet samt at "stiv" rutetabell, dvs avganger 10 minutter over hver time, 30 minutter over hver time og 10 minutter på hver time både fra Molde og Vestnes gjør at det er enklere å forholde seg til når fergene går.

En sak til som er gledelig er at en nå kan dra fra Vestnes og rekke første fly fra Molde til Oslo, da det er satt inn en avgang kl. 05.10 fra Vestnes. Dette har vært en sak vi og flere har satt på agendaen i flere år, og som SVV har sagt de skulle legge inn i ny kontrakt fra 2021, så det er bra at dette nå kommer på plass!

Se forslaget til rutetabell fra 01.01.21 her.