Fornøyd med sentrum!

Innbyggerne i Molde er, ifølge Borgerundersøkelsen, de som er mest fornøyd i Norge med sitt sentrum!

Molde topper listen som måler sentrumsattraktivitet, foran Drammen på 2.plass!

Borgerundersøkelsen er en helhetlig evaluering av kommunen som et sted å leve og bo i. Undersøkelsen ble utviklet i 2010 av Sentio Research og Høgskolen i Bodø (Nord universitetet) etter inspirasjon fra svenske SCBs Medborgarundersökning. Undersøkelsen ble presentert for første gang i Narvik august 2010 på landskonferansen for norske regionråd.

Gjennom Borgerundersøkelsens første 10 år har en rekke kommuner og interkommunale regionråd gjennomført undersøkelsen og den er nå, sammen med Folkehelseundersøkelsen, vårt verktøy for å måle livskvalitet i kommunene. I år ble de 10 beste skårene gjennom de første 10 år presentert.

Kommunene måles på hvor fornøyd vi er med følgende:

 • barnehagetilbud
 • grunnskolen
 • eldreomsorgen
 • helsetjenesten
 • veier (Molde på 5.plass)
 • gang- og sykkelstier
 • renovasjon
 • vann og avløp (Molde på 6.plass)
 • næringsutvikling (Molde på 7.plass)
 • kommunalt kulturtilbud (Molde på 7.plass)
 • byggesaksbehandling (Molde på 8.plass)
 • kommunale tjenester
 • jobbmuligheter (Molde på 9.plass)
 • utdanningstilbud (Molde på 7.plass)
 • kollektivtilbud (Molde på 8.plass)
 • kulturtilbud (Molde på 9.plass)
 • natur og friluftsliv
 • ungdomstilbud
 • turisttilbud (Molde på 9.plass)
 • næringsvirksomhet (Molde på 6.plass)
 • tilbud og muligheter (Molde på 6.plass)
 • sykehustilbud
 • kriminalitet (Molde på 9.plass)
 • kriseberedskap (Molde på 6.plass)
 • trygghet i hverdagen (Molde på 6.plass)
 • politikernes lytting til innbyggerne
 • tillitt til politikerne
 • opplevelse av innflytelse
 • demokrati
 • miljøbevissthet
 • det kommunale tjenestetilbudet
 • generell drift
 • informasjon til innbyggerne
 • samfunnsansvar og etikk
 • kommunen som organisasjon
 • tilknytning og tilhørighet
 • vil anbefale kommunen som bosted
 • bor i kommunen om fem år
 • tjenestetilfredshet
 • omdømme
 • borgerskåren
 • sentrumsattraktivitet (Molde på 1.plass)

På samlet kommunevurdering kommer Molde på en hederlig 5.plass!

Borgerundersøkelsen