Frokostmøte om bærekraft

Nærmere 160 deltakere, hvorav 30 elever fra Romsdal VGS, fikk på frokostmøtet 6.februar høre 6 spennende innlegg om hva bærekraft betyr i praksis. Oppsummert: Bærekraft er en forutsetning for lønnsomhet på sikt. Se bilder og foiler fra møtet her

Axess er et internasjonalt konsern som leverer tjenester innenfor integritetsstyring og engineering til offshore og industri. De var tidlig ute med å ta bærekraftbegrepet inn i sin strategi. COO Therese Monsås og prosjektleder Climate Roadmap, Synne Litlere, Inventas fortalte  hva gjør de i praksis for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Bærekraft er løftet som et strategisk satsingsområde for Sparebanken Møre, både gjennom ordinær bankdrift og prosjekter de engasjerer seg i. Leder Kommunikasjon og Samfunnsansvar Cecilie Myrstad, fortalte hva dette betyr i praksis.

Å drive en bærekraftig bedrift er viktig for Aak Hotell AS. Charlotte Johansen fortalte om hva de gjør for å være i bresjen for omstilling til et grønnere reiseliv, bl.a ved at de har klare tanker om hvilke kunder de ønsker, hvordan deres besøkende skal komme til Rauma med mer.

Pride Molde ved bl.a leder Britt Janne Tennøy oppfordret næringslivet til å bli med til å skape et mer inkluderende og rausere Molde ved å delta som støttespillere når de arrangere Molde Pride for første gang 6.juni 2020.

Istad Kraft AS v/daglig leder Rune Humlung, fortalte hvordan de jobber for å skape nye muligheter med omstilling og ny teknologi. De gav også gode råd om hvordan bedriften og en som privatperson kan få et mer bærekraftig strømforbruk

Espen Remme har akkurat startet i jobben som regiondirektør i Næringslivets Hovedorganisasjon Møre og Romsdal, han fortalte om deres rolle fremover, samt hvordan NHO Møre og Romsdal jobber for et mer bærekraft næringsliv i fylket.

Avslutningsvis fortalte ProtoMore v/daglig leder Finn Amundsen hvordan de kan bistå bedrifter i overgangen til en mer bærekraftig virksomhet.

Se alle presentasjonene fra møtet her: Bærekraft Allepresentasjoner 060220