Godt møte om reiselivsutvikling i Moldes 'indrefilet' på Nesset Prestegård

Reiselivsnæringa og politikere var samlet til møte om reiselivsutvikling via Masterplan Reiseliv 2030 for Molderegionen og lokale initiativ. Det ble satt fokus på muligheter i Eidsvåg, Eresfjorden, Eikesdalen og Aursjøvegen

Torsdag 29.oktober inviterte Masterplan Reiseliv i Molderegionen ved Molde Næringsforum og Nesset Vekst til møte om reiselivsutvikling i tidligere Nesset. På grunn av  pandemirestriksjonene ble utvalgte representanter fra reiselivsaktører og handel, samt politikere fra kommunedelsutvalget og representanter fra kommunen invitert, da det ikke var rom for å invitere til et helt åpent møte. Ordfører Torgeir Dahl og initiativtaker til masterplanarbeidet i Molderegionen, daglig leder Britt Flo i Molde Næringsforum, var tilstede. Nesset Vekst ved Rolf Jonas Hurlen sto for møteledelsen og god tilretteleggelse av møtet som rommet 35 personer.

Utvikler indrefilet, ytrefilet og sentrum i Molde kommune!

Først på programmet presenterte reiselivsutvikler Hilde Bergebakken arbeidet med Masterplan Reiseliv 2030 for Molde og Aukra. Den felles planen er et grep for å fordoble verdiskapingen innen reiselivet fram til 2030, og det skal gjøres på en bærekraftig måte slik at det kommer lokalbefolkningen tilgode. Flere av satsningsområdene har nå nye bookbare opplevelser, og det pågår en stadig utviklingsprosess i hele kommunen. Størst effekt har vi sett så langt rundt Midsund og Molde by, men det var en pen økning i besøket til Mardalsfossen i sommer. Visit Nordvest jobber veldig godt med MARKED med å trekke folk til vår region, og nå gjelder det å jobbe konkret med å bli et bedre VERTSKAP og bedre på UTVIKLING av de gode opplevelsene. I VERTSKAP er reiselivsbedriftene, serveringssteder, handel, turistinformasjon, audioguider og opplevelser sentrale, mens Masterplan Reiseliv og lokale utviklingsaktører jobber med UTVIKLING. Masterplanen innebærer kontinuerlig utvikling og dermed samhandling med kommunen og aktørene. Vi vet alle hvor eventyrlig vakker del av kommunen vår som Nesset har å tilby, og vi må jobbe for å få opp gode bookbare opplevelser slik at turistene kan bidra med verdiskaping i bygdene.

Masterplanen lanserte Moldevert Digital nå i høst, som er et nettkurs for å øke kompetansen om egen region og gi trygghet i vertskapsrollen. Les mer og bestill her.

Nye produkter kan bygges rundt flere av perlene som er under utvikling

Ulrik S. Molton presenterte prosjektet med steinlegging av stien opp til Presteaksla. Dette er et prosjekt som vil tilgjengeliggjøre et område med en av Norges vakreste utsikter, og har stort potensiale for å trekke folk til området. 

Turid Leirvoll Øverås viste fram et Rundskue på attraksjoner i Nesset. Noen er enkelt tilgjengelige, mens andre trenger oppgradering eller skilting. Det er lett å ta seg fram for de som er kjent, men vanskeligere å finne for de som ikke vet om attraksjonen på forhånd. 

Bente Sellevoll fra Voice of Norway presenterte mulighetene med audioguide som kan beskrive attraksjonene og får fram de gode historiene på øret når gjesten er der. Ved å få tilgang til de gode historiene øker man opplevelseskvaliteten, og det fører ofte til at gjesten blir lengre i bygda for man oppdager nye områder man ønsker å høre og lære mer om. Punktene kan legges langs en tursti, eller på de stedene som inspirerte Bjørnstjerne Bjørnson i hans diktergjerning, eller ved helleristningene, historier og navn fra de ulike fjell når du tar båten over Eikesdalsvatnet og så videre.  Audioguiden slår inn via GPS punkter.

Arven etter Bjørnstjerne Bjørnson og Fred Kavli

Bjørn Ølander fortalte om renoveringa av våningshuset på prestegarden. Prestegarden står klar til å ta imot besøk der man kan formidle både rundt gardens historie gjennom tidene  og historia og forfatterskapet til Bjørnstjerne Bjørnson. 

Fred Kavli er områdets andre store sønn, og styreleder i Romsdalsmuseet Anders Talleraas fortalte om planene mellom Kavli Foundation og Romsdalsmuseet om å gjøre Kavli Moen gård til et Sience Senter som universitetsmiljøene og forskergrupper legger samlinger og arrangement til. 

Visit Nordvest er blant de som når flest potensielle gjester i Norge

Reiselivssjef Torunn Dyrkorn presenterte hvordan de jobber med digital markedsføring i mange kanaler. Regionens destinasjonsselskap er en av de som når fram, og i sommer kuppet de listen over artikler på Visit Norway som nådde flest lesere i Norge. Svimlende 28 millioner har vært innom artikler fra Visit Nordvest - og da regner vi med at flere av disse er potensielle gjester som kanskje har lest flere artikler fra regionen vår. Destinasjonsselskapet profilerer naturattraksjoner som ingen 'eier' samt profilering av sine 200 medlemmer. Og Torunn ønsker seg flere medlemmer fra indrefileten i Molde!

Felles reiselivsutvikling gjør lokalsamfunnet bedre for innbyggerne i Molde

Ordfører Torgeir Dahl oppsummerte kvelden på en glødende måte, og var tydelig stolt over de vakre områdene i nye Molde kommune. Den felles satsingen på reiselivsutvikling er viktig både for verdiskapingen i regionen vår, og der der det viktig å samarbeide rundt hele Romsdalsfjorden. Som et eksempel trakk han fram reiselivssatsinga ved trappene på Midsund som har ført til større omsetting for overnatting, servering og handel, men også har en effekt på 20 % større besøk på fergene. Det styrker samferdsel, butikker og restauranter også for lokalbefolkningen, og dermed bidrar til av samfunnet vårt blir mer bærekraftig. God reiselivsutvikling fører til bedre tilbud for innbyggerne!

Utrolig viktig er det også det vertskapsløftet som er i gang. Det er viktig at  folk bruker tiden nå til å bedre kompetansen sin, utvikle seg og bedriftene sin videre. Med masterplansatsingen løfter vi Molderegionen til å bli levedyktig, attraktiv og bærekraftig. Ordføreren berømte Molde Næringsforum for initiativet til en reiselivssatsing og det gode arbeidet Visit Nordvest gjør med å markedsføre hele Molderegionen med å sette både Romsdal og Nordmøre ettertrykkelig på kartet.