Har din bedrift arbeidskraft fra Sør-Norge?

23.03.20 Molde kommune åpner nå opp for at bedrifter i Molde som trenger arbeidskraft fra Sør-Norge kan søke om dispensasjon fra karanteneregelen.

For å forsinke spredning av koronaviruset har Molde kommune innført karantenekrav for reisende som har vært i store deler av Sør-Norge: Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Folk som har vært i disse områdene skal øyeblikkelig i en 14 dagers karantene fra den datoen de ankommer Molde.   

Bedrifter i Molde som ikke kan opprettholde ordinær produksjon uten at medarbeidere fra Sør-Norge pendler til kommunen, kan søke om dispensasjon fra karanteneregelen. Forutsetningen er at behovet er snarlig (før 27. mars 2020) og at medarbeidere er symptomfrie. Send kortfattet søknad på e-post til assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald. Det blir individuell vurdering og dialog om smittebegrensende tiltak.

Karanteneregler Molde pr 24.03.20

Er du på gjennomreise?
Kommer du fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland uten å ha bolig eller bosted i Molde? Da har du lov til å overnatte på hotell i Molde, men karantenereglene gjelder for deg. Hold deg på hotellrommet og unngå nærkontakt med andre så lenge du er i Molde!

Er du student?
Studenter og andre som vil hjem til sine foreldre må gjerne komme til Molde. Det spiller ingen rolle om du har meldt flytting eller ikke. Det som er viktig, er at du har et fast bosted mens du oppholder deg i Molde, og at du overholder karantenereglene.

Driver du innen transport?
Er du sjåfør eller har andre roller innen vare- og passasjertransport, er du unntatt fra karantenekravet. Trenger du å overnatte på hotell i Molde mens du utfører jobben din, er du velkommen til det.

Jobber du i helsesektoren?
Helsepersonell som pendler for å komme til jobb er unntatt fra karantenebestemmelsene.   

Er du arbeidsgiver med behov for arbeidskraft fra Sør-Norge?
Bedrifter i Molde som ikke kan opprettholde ordinær produksjon uten at medarbeidere fra Sør-Norge pendler til kommunen, kan søke om dispensasjon fra karanteneregelen. Forutsetningen er at behovet er snarlig (før 27. mars 2020) og at medarbeidere er symptomfrie. Send kortfattet søknad på e-post til assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald. Det blir individuell vurdering og dialog om smittebegrensende tiltak.

Har du en samfunnskritisk funksjon?
Personer som jobber med andre samfunnskritiske funksjoner kan unntas fra karantenebestemmelsen når det er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av samfunnskritiske funksjoner. Virksomhetens ledelse vurderer dette selv uten involvering av kommunen.

Har du bare hatt transittopphold på flyplass?
Dersom du bare har oppholdt deg på flyplasser i disse områdene, omfattes du ikke av karantenereglene.

Kommer du fra jobb på norsk sokkel?
Kommer du jobb på plattform/sokkel er du ikke omfattet av karantenereglene.

Se også her