Høringsuttalelse på Hurtigrutens forslag til nye rutetider i Molde

Masterplan Reiseliv har sendt innspill på Hurtigrutens høringsbrev vedr endringer i rutetider fra reiselivet i Molderegionen. Vi oppfatter de nye tidene som en nedprioritering av Molderegionen, og at regionens gode opplevelser på nordvestlandet gjøres vanskeligere tilgjengelig for Hurtigrutens gjester. Det investeres mye i utvikling av attraksjoner på land som kunne vært lett tilgjengelig fra Molde havn og Romsdalsfjorden

Svar fra Masterplan Reiseliv 2030 på Høringsbrev fra Hurtigruten

Vi er gjort kjent med høringsbrev av 12.08.2020 vedr. endringer i rutetider for Kystruten som er sendt til fylkeskommunene, Havila og Samferdselsdepartementet. Høringsutkastet er behandlet i Styringsgruppa for Masterplan Reiseliv 2030 Molde og Aukra. Vi ber om at reiselivet i regionen involveres direkte ved høringer, slik at berørte parter blir med i saksbehandlingen.

En nedprioritering av Molderegionen   

Vi ønsker å uttale oss på vegne av reiselivet og næringslivet i Molderegionen. En viktig del av bærekraften ved Kystruten er at det legges opp til å bruke lokal mat og verdiskaping ved opplevelser på land. Hurtigruten økte sin liggetid i Molde på nordgående rute vinteren 2019, og både opplevelseaktører og butikker melder fra om økt besøk og verdiskaping fra gjestene fra Hurtigruten. Forslag til nye de nye liggetidene er derfor særdeles uheldige for den positive utviklingen!

Molde har en helt ny og attraktiv sjøfront, nytt torg og framstår i dag som et aktivt og frodig sentrum med både kulturtilbud, shopping og mange aktivitetstilbud. Disse vil de reisende på Hurtigruten gå glipp av dersom liggetiden kun blir på sen kveld i Romsdalsfjorden. Vi ønsker at nordgående rute skal anløpe Molde på ettermiddag og med liggetid som i dag!

 

Skal Hurtigrutens gjester passere store norske ikoner bare når det er mørkt?

Det er en storstilt felles satsing på opplevelser og investeringer innen reiseliv i Molde og Romsdalen. Det vil være synd at Hurtigrutens passasjerer ikke skal kunne ha tilgang til de mange nye opplevelser i vår region. Det er stor attraksjonskraft rundt satsingen i Romsdalsfjorden med kultur- og naturopplevelser;

  • Den nye gondolen på Åndalsnes vil bli tilgjengelig fra Molde med elektrisk båt – Brim Explorer – og er et fint utgangspunkt for Trollstigen, Trollveggen, Romsdalseggen og Rampestreken.
  • Utfluktene fra Molde via Bud og Hustadvika til Atlanterhavsveien og til marmorgruvene Bergtatt er fine trekkplaster for Hurtigrutens gjester. Likeså turene til Romsdalsmuseet Krona og turene opp til Varden med panoramautsikt over 222 majestetiske fjelltopper.

Vi tror mange som kommer for å oppleve norskekysten vil etterspørre nettopp disse opplevelsene. Vi tror Hurtigrutens gjester går glipp av store norske ikoner når de må passere forbi Romsdalskysten og Atlanterhavsveien kun når det er mørkt.

Det investeres kraftig i regionen på utvikling av nye opplevelsestilbud, og vår nye satsning på Midsundtrappene har hatt en fordobling fra i fjor på grunn av den fenomenale utsikten og gode tilretteleggingen. Midsundtrappene er Norges lengste sammenhengende steintrapp, og her kan man ‘gå fjellturen på havet’ med en magisk kystutsikt over hele øyriket, og nyte Midsundkreps etter turen. Trappene ligger en halvtime unna Molde med buss eller båt.

Molde som er kjent som rosenes by ved vakre Romsdalsfjorden, Moldepanoramaet med imponerende 222 fjelltopper. Molde er kjent for jazz og fotball, og den nye sjøfronten der Hurtigruten vil kunne legge til kai midt i et Vestlandets ‘Aker Brygge’ med uterestauranter, fjordpromenade og kunne delta på turer på fjorden og til de skjønne Moldivene, med Hjertøya med fiskerimuseum og den historiske perlen Veøya, kaupangstaden fra middelalderen, som er et viktig nøkkelsted i Kystpilegrimsleia. Fra Molde er også opplevelser i Eresfjord og Eikesdal med fenomenale Mardalsfossen med Nord-Europas høyeste fossefall lett tilgjengelige.  Og gjennom en stor satsing på Moldevert har vi fokus på det gode vertskapet i Molde, og kan bistå våre gjester med kunnskap som legger til rette for en god kundereise og gode opplevelser hos oss.

Molde – mer attraktiv og bærekraftig

Masterplanen har sammen med Visit Nordvest og Molde og Romsdal havn utarbeidet en rapport for Molde som en mer attraktiv og bærekraftig destinasjon for cruise, der vi til rettelegger for bedre opplevelses- og utfluktstilbud, i tillegg til fokus på miljø. Det pågår arbeidsverksted for opplevelses-aktørene, kompetanseheving, investeringer i miljø og forbedringer i kjølvannet av felles satsning. Molde har fått innvilget tilskudd fra Enova for å kunne tilrettelegge landstrøm for Kystruta, og vil således kunne være en av de havner langs kysten som Kystruten kan tufte sin miljøprofil på.

Våre konkrete kommentarer til endringene:

  1. To sene ankomster og for kort liggetid når en lang liggetid blir borte:

Endringene i nordgående rute med 10 timers liggetid i Ålesund fører til sen ankomst i Molde hele året. Ankomst til Molde så sent på kvelden og kort liggetid (kl. 22:40 til 22:55), vil føre til at bynære aktiviteter ikke blir brukt. I tillegg vil det være et ugunstig tidspunkt å komme tilbake på lugaren på for de som har vært på lange turer ut fra Ålesund. Molde har opplevd stor effekt av liggetiden på 2t og 45min som Hurtigruten innførte i 2019 på nordgående rute som ankommer 16:00 og ønsker å bibeholde det. Sørgående er foreslått inn 21:15 til 21:45 og med uendret liggetid på 30 min som før. Vi samarbeider med Kristiansund om opplevelser mellom anløpet der og i Molde, og er glad for at Hurtigruten har gått vekk fra sitt forrige forslag med liggetider på kun et kvarter.

  1. Tidshorisonten:

Vi opplever at iverksetting av endringene fra årsskiftet er en veldig kort frist med tanke på å organisere gode opplevelser for gjestene og endringene i forhold til potensiell verdiskaping på land, spesielt med tanke på investeringene og planer som er iverksatt for å bedre tilbudet rundt Kystruta.

  1. Kystruten som transportåre:

Vi vet det allerede nå er passasjerer som bruker Hurtigruten som transportåre som går av i Ålesund og tar buss til Molde istedenfor å vente, eller de velger å ta fly. Med ytterligere liggetid i Ålesund til over 10 timer vil nok denne effekten forsterkes. Vi tror det er ugunstig med så lang liggetid på en destinasjon.

  1. Samhandling om bærekraft langs Kystruten

Det argumenteres i høringsutkastet med at økt liggetid i noen destinasjoner på bekostning av andre innebærer et betydelig potensial for utvikling av lokalt reiseliv og for mulige leverandører av varer og tjenester. Dette kan vi ikke helt forstå. Det samme kan sies med negativt fortegn for de reisemål som blir rammet av vesentlig kortere liggetid. Samfunnsoppdraget for Kystruta skal gagne både passasjerer som vil oppleve lokalsamfunn langs hele kysten, muligheten til godsbefordring og utvikling av lokale reiselivsprodukter for økt verdiskaping. Vi håper at Hurtigruten vil se Molderegionen som en aktiv medspiller for å styrke opplevelsemangfoldet som kan tilbys de reisende ved Kystruta.


Innspillet på Høringen er signert     

Masterplan for Reiseliv 2030 Molde og Aukra

Torgeir Dahl - Styringgruppas leder og ordfører i Molde kommune, Britt Flo - daglig leder i Molde Næringsforum og Hilde Bergebakken - reiselivsutvikler Masterplan Reiseliv