Høringsuttalelse: Til samferdselsutvalget

Uttale til høring om reduksjon av rutetilbudet for ferge, fra Midsund Næringsforum og Molde Næringsforum.

Vi vil beklage at fylket er i en slik situasjon at en nå må redusere fergetilbudet med kr 12 mill pr år, og ytterligere 30 mill kr de to kommende årene. For nærings- og samfunnsliv som er avhengig av ferge er det svært viktig at en har et godt, forutsigbarhet og fremtidsrettet tilbud. Kutt, prisøkning og usikkerhet om hvordan tilbudet vil bli fremover setter næring- og samfunnsliv i en vanskelig

situasjon. Rammevilkårene for næringsutvikling blir usikre og dermed svekkes muligheten for utvikling av eksisterende og nytt næringsliv. Dette er sterkt bekymringsverdig.

Les hele uttalen her