Interessant møte med næringslivet i Midsund

Styret i MNF møtte bedrifter i Midsund og ble fasinert av entreprenørskapet/kulturen i Midsund.

Styret i Molde Næringsforum inviterte seg til møte  4. november  med seks bedrifter i Midsund og fikk høre gode og informative presentasjoner fra:

- Nano Ice, v/daglig leder Tore Sjøvik
- Nybonia Marine, v/daglig leder Arnt Inge Nygård
- Romsdal Processing,  v/daglig leder Hugo Heggdal
- Silver Seafood, v/daglig leder Jim Martin Sørlie 
- Midsund Elektro, v/daglig leder Leif Arne Jenset
- Sjøvik Group, v/daglig leder Cindarella Gunhild Sjøvik

Bedriftene er i stor grad tuftet på marin og maritim sektor og omsetter for nærmere 1 mrd kr til sammen. Flere av de er relativt "unge" bedrifter som på kort tid har jobbet seg opp til omsetning på nærmere 100 mill.

Videre fortalte Midsund Næringsforum v/styreleder Leif Arne Jenset om hva som er viktig for Midsund fremover,  gode fergeforbindelser, fastlandsforbindelse Møreaksen, utvikling av reiselivet, nok og sikker tilførsel av vann og kraft til Midsund. Økning av arbeidsgiveravgiften, som en fikk etter at en ble slått sammen med Molde kommune, bør reverseres. Videre at en i Midsund opplever større avstand til kommunen, og lengre saksbehandlingstid.   Viktig å få etablert et næringsfond som kommer næringslivet, på de stedene som bidra med midler inn til Havbruksfondet til gode, ref. midlene som Molde kommune mottar fra Havbruksfond nasjonalt. Skal det fortsatt være tre  næringsforeninger i Molde kommune? Viktig å samle kreftene, men en må bruke litt tid på dette var innspillet fra styrelederen i Midsund Næringsforum.

Ordfører Torgeir Dahl innledet med å rose miljøet i Midsund, og fortalte om Molde kommunes planer for næringsutvikling i Midsund. Regionen er en av de mest komplette innen havbruk med verdikjeden fra genbank til ferdig produkt. Han sa videre at dersom vi skal tørre å tenke større, må vi være dristigere, det ligger en ekstra kraft i å tenke større.  Han kommenterte punktene Jenset nevnte, og sa bla at det virker å jobbe sammen, det har vi sett via arbeidet med Masterplan for reiseliv. Fergeforbindelser er svært viktig og det jobbes det med. Han mente at det er viktig at et næringsfond ( hvor midlene fra Havbruksfondet kan settes inn) bør primært understøtte  marin/maritim sektor i hele kommunen, og at Midsund med sin næringsstruktur vill være godt rigget for å få "sin andel".  Ift kommunal saksbehandlingstid så har det blitt annerledes, og en jobber med å koordinere hvordan det jobbes i de tre tidligere kommunene.  Ift  kraft/vann tilførsel så ses det på. Han avsluttet med at næringslivet bør ha en felles røst, og at han håper en klarer å forene kreftene.


På bildet er fra venstre; Torgeir Dahl, Hugo Heggdal, Leif Arne Jenset, Arnt Inge Nygård, Gunhild Sjøvik, Tore Sjøvik, Joacim Orvik, Jim Marin Sørlie og Kolbjørn Heggdal