Jakta på berekraftmetoden

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer næringsliv og kommuner til å være med på et banebrytende pilotprosjekt. Gjennom prosjektet skal vi finne løsninger på lokale bærekraftsutfordringer, til det beste for både næringslivet og samfunnet.

Møre og Romsdal ønsker å ta en tydelig rolle i å utvikle et bærekraftig samfunn. Vår ambisjon er å gjøre Møre og Romsdal til bærekraftsfylke nr. 1 i Norge – og vi tror du kan spille en viktig rolle!

Bærekraftsutfordringene vi ønsker å løse gjennom prosjektet, er basert på KPI-målingene som er gjennomført av FNs organisasjon for smarte og bærekraftige byer; United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC). Målingene er gjennomført i mange norske byer, blant dem Ålesund, Molde og Kristiansund. 

Se her invitasjonsbrevet her!