Juridiske spørsmål knyttet til koronakrisen

31.mars inviterte vi til webinar om juridiske spørsmål knyttet til koronakrisen. Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS hadde med flere erfarne advokater som informerte og svarte på spørsmål relatert til krisen.

Det er en krevende situasjon og mange bedrifter står i en akutt økonomisk krise. Hva skal til for at man skal fritas for sine kontraktsforpliktelser? Permitteringer, hva innebærer betalingsstans, hvilke rettigheter og plikter har jeg som utleier eller leietaker ved leie av næringslokaler, dette er noen av spørsmålene som Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS svarte på.

KNN var med som medarrangør, tilsammen 40 deltakere fikk innspill på juridiske problemstillinger.