Kommune-NM 2020

Molde går noe tilbake i NHOs kommune-NM og havner i år på 51.plass. En tilbakegang fra 29.plass i 2019. For 2019 og tidligere år er ikke Nesset og Midsund med i tallgrunnlaget for Molde.

NHO rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Kommune-NM 2020 er i hovedsak basert på tallgrunnlag fra 2019.

Kommunene som rangerer høyest i Kommune-NM ligger typisk i Østlandsområdet, langs kysten i Sør-Norge og i byområdene langs hele kysten og i innlandet, i tillegg gjør reiselivskommuner i indre Nordfjord og indre Sogn og vintersportområder på Østlandet det gjerne godt. Listen over de lavest rangerte kommunene domineres av små distriktskommuner. Tallene viser dessuten en opphopning av utfordrende utviklingstrekk. Svak utvikling på ett område sammenfaller ofte med svak utvikling på flere.

Møre og Romsdal ligger på 7.plass av de 11 fylkene i Norge. 

Møre og Romsdal havner på syvendeplass, og har tatt seg noe opp på totalindikatoren siden svekkelsen etter oljeprisfallet i 2014. Fylket har styrket seg innenfor næringsliv og arbeidsmarked, med økt kjøpekraft, flere sysselsatte i privat sektor og redusert arbeidsledighet. Likevel gjør netto utflytting, lavere kommunal betalingsevne og høyere kommunale administrasjonsutgifter at
Møre og Romsdal har en negativ utvikling innenfor demografi og kommuneøkonomi. Kommunene Ulstein (15) og Ålesund (20) ligger begge på topp 20-listen for alle kommuner. 

Molde Kommunes rangeringer

2019: 29.plass
2018: 25.plass
2017: 40.plass
2016: 28.plass

Se hele rapporten fra NHO her