Kompensasjonsordningen og tilskuddsordninger

16.april arrangerte vi webinar om støtteordninger for over 60 påmeldte deltakere.

Innledere var Roald Viken, partner BDO, Alfred Øverland, Team koordinator Innovasjon Norge, Karin Nordli, Banksjef SpareBank 1 SMN, Lage Lyche, daglig leder Møreforskning Molde og Arthur Almestad, regionansvarlig Forskningsrådet.

Se presentasjonene her: 

Møreforskning Molde, Lage Lyche

Arthur Almestad Forskningsrådet

Roald Viken Bdo

Alfred Øverland Innovasjon Norge