Koronainformasjon til bedrifter

Se informasjon fra Regjeringen, NHO og nyttige lenker her.

Strakstiltak til bedrifter i en krevende situasjon

Regjeringen la i dag fram forslag til strakstiltak for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon. Målet er å bidra til å unngå konkurser og oppsigelser som følge av koronaepidemien. Blant tiltakene er 

  • Antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager
  • Bedrifter som går med underskudd kan tilbakeføre underskuddet mot tidligere beskattet overskudd
  • Økonomisk støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i berørte bedrifter
  • Enkeltpersonforetak (selvstendig næringsdrivende) får utsatt betalingsfrist for forskuddsskatt fra 15.mars til 1.mai

Du finner hele pressemeldingen fra regjeringen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-strakstiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronaviruset/id2693442/

NHO har laget en liste med utfyllende svar på spørsmål om permittering, sykepenger, reise, karantene, arbeidstid og annet i sammenheng med koronaviruset.

Les mer på NHO sine nettsider

Nyttige lenker for å holde deg oppdatert om koronaviruset:

Tjenester fra Molde Næringsforum

Molde Næringsforum tar kun i mot besøk på kontoret som er avtalt på forhånd. I hht anbefaling fra helsemyndighetene, gjennomføres alle møter via telefon og skype der det er mulig. Dette gjelder i første omgang for perioden 12.-26.mars som Helsedirektoratet har varslet omfattende tiltak for. 

Kontaktinformasjon for de ansatte i Molde Næringsforum finner du her.