Koronaviruset og informasjon til næringslivet

Informasjon fra NAV Møre og Romsdal av 17.03.20 med mer.

Vi har tett dialog med NAV Molde, rundt permittering – både hva du bør gjøre som arbeidsgiver og hva du bør gjøre som arbeidstaker. I tillegg anbefaler vi å gå gjennom hovedpunktene fra kriseforliket til Regjeringen og lese deg opp på NHOs liste med spørsmål og svar om permittering, sykepenger, reise, karantene, arbeidstid og annet i sammenheng av koronaviruset.

Hvordan varsler jeg om permitteringer?

Informasjon fra NAV:

Du finner og all informasjon som trengs på nav.no. I den første linken under finner du  ekstra info som NAV Møre og Romsdal idag har bedt oss sende ut til våre medlemmer. Bedrifter i Romsdal som har spørsmål bes ringe følgende tlf nr til NAV: 958 34 062 / 930 89 701 / 452 43 542.

Informasjon Til Arbeidsgivere Ved Permittering Eller Oppsigelser Nav Møre Og Romsdal

Her kan du registrere varsel om massepermittering

Generell informasjon om permittering

Hva betyr regjeringens kriseforlik for meg?

Her er hovedpunktene i kriseforliket mandag:

  • Permitterte får full lønn i 20 dager for inntil knapt 600 000 kroner. Staten tar regningen fra dag 3 til dag 20.
  • Dagpengesatsen økes for de med lavest inntekt, og inntektsgrensen for å kunne motta dagpenger senkes.
  • Staten tar en større del av utbetaling for sykepenger: Arbeidsgiverperioden for betaling reduseres til tre dager.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag fire.
  • Selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter opp til cirka 600.000 kroner.
  • Omsorgspenger for de som er hjemme med barn økes til 20 dager for hver av foreldrene. Arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til tre dager.
  • Lærlinger beholder sine ytelser.
  • Innbetaling av arbeidsgiveravgift og moms 15. april i år utsettes.
  • Momssatsen på 12 prosent for reiseliv reduseres til 8 prosent.

Hva gjør jeg hvis jeg blir permittert?

Dersom du er blitt permittert er det viktig å registrere CV hos NAV. Fremover kan det komme frem forskjellige uforutsette behov for arbeidskraft for å opprettholde andre kritiske samfunnsfunksjoner av forskjellige slag.

NAV nasjonalt har rigget ekstra ressurser nå på behandling av ekstra dagpengesaker som kommer til å komme.

Vakttelefonen til NAV Molde er satt opp for arbeidsgivere. Enkeltpersoner skal bruke nav.no først og fremst. Gjennom arbeidsgiveren sin vil de kunne få tilsendt informasjonsmøtet som webinar slik at de får god informasjon om hva de bør gjøre.

NHO spørsmål og svar

NHO oppdaterer fortløpende denne artikkelen med svar på spesifikke spørsmål tilknyttet permittering, sykepenger, reiseråd og karantene, arbeidstid, og andre samfunnskritiske funksjoner.

Se spørsmål og svar her.