KPMG inviterer til seminar om ny kontantstøtte for næringslivet

Regjeringen foreslå ny kompensasjonsordning for virksomheter med omsetningsbortfall i perioden 1.september 2020 til og med 28.februar 2021. Her er de viktigste endringene:

Regjeringen varsler ny kontantstøtteordning for næringslivet som gir kompensasjon til næringsdrivende som opplever omsetningsfall på grunn av virusutbruddet. Nå skal regjeringen forhandle med Stortinget om krisepakken. Den nye ordningen minner om kontantstøtteordningen som var gjeldende fra mars til august 2020, men innebærer flere viktige endringer:

  • Den nye ordningen skal forvaltes av Brønnøysundregistrene og det vil opprettes en ny søknadsportal i Altinn.
  • Søknad om kompensasjon må være attestert av revisor eller autorisert regnskapsfører før innsending.
  • Deler av utgiftene for attestasjon kan inkluderes i kostnadene som skal kompenseres.
  • Ordningen beregner omsetningsfall med utgangspunkt i perioder på to måneder, sammenlignet med tilsvarende periode året før. Dette betyr at bedrifter søker samlet for september/oktober, november/desember og januar/februar. Bedrifter som ikke kan vise til omsetning i tilsvarende periode året før vil ikke kunne søke kompensasjon.
  • Søknader for periodene i 2020, september/oktober og november/desember, skal sendes i januar 2021.

Avhengig av når ny søknadsportal blir etablert innebærer dette et kort tidsvindu for innsending av søknader. Etter planen skal det åpnes for søknader i januar 2021. Vi følger med i utviklingen og vil gi løpende informasjon om ordningen straks forskriften foreligger

I tillegg til ny kontantstøtteordning foreslås også: 

  • En kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft
  • En støtteordning for store publikumsåpne arrangementer som er avlyst eller betydelig redusert som følge av korona
  • Økte dagpenger frem til 31. mars 2021
  • Videreføring av endringene i sykepengeordningen frem til 31. mars 2021
  • Videreføre særregler for omsorgspenger frem til 30. juni 2021. Foreldre får dobbel kvote med omsorgspenger i 2021.

Fra tidligere er det også avklart at ordningen med lønnstilskudd for virksomheter som tar tilbake ansatte fra permisjon er forlenget til å også gjelde oktober, november og desember. For disse månedene vil tilskuddet være betinget av at de ansatte var permittert 31. august 2020 og være tatt tilbake i jobb ved inngangen til måneden det søkes tilskudd for, samt fortsatt være i arbeid 31. januar 2021. Søknadsskjema for oktober – desember blir tilgjengelig i februar 2021.

KPMG arrangerer webinar: Ny kompensasjonsordning

KPMG følger utviklingen tett, og vil holde sine kunder og interessenter løpende oppdatert. Meld forhåndsinteresse for webinar og registrer deg via lenken nedenfor. Du vil du motta invitasjon så snart forskriften for ny kompensasjonsordning foreligger og datoen for webinaret er satt. 

Meld forhåndsinteresse for webinar:Registrer deg her!