Kraftkrisa løses!

Gode nyheter! Det blir nok kraft til alle!

I møte som Statnett, Istad og Neas hadde i Næring og Nett på Nordmøre og Romsdal i Molde tirsdag 21. januar 2020 lovde Konserndirektør for teknologi og utvikling i Statnett Håkon Borgen (se bildet) at tilgang på kraft ikke skal stoppe nærings- og samfunnsutvikling i Nordmøre og Romsdal fremover. Statnett setter nå igang kortsiktige tiltak umiddelbart og langsiktige tiltak kommer. Se dagens pressemelding fra Statnett her.

Om den langsiktige løsningen blir det vi ønsker;  ny 420 kV linje,vet en ikke før til høsten. Med bakgrunn i at Gassco på møtet fortalte at de ønsker en løsning på reservekraft til Nyhamna og at "de er glad om de kan bidra til at nettet blir forsterket i regionen"  så  blir det spennende å se hva som velges.

Forsyningssituasjonen har vært høyt på dagsorden i Nordmøre og Romsdal den siste tiden, og er en sak MNF hva vært svært opptatt av, se bla her