Kraftsituasjonen i Nordmøre og Romsdal

Forsyningssikkerheten må løses nå.

Forsyningssituasjonen  i Nordmøre og Romsdal skal få sin løsning snarest! Det er eneste budskapet Statnett kan komme med på møtet "Næring- og Nett på Nordmøre og i  Romsdal" de har invitert til i  Molde neste uke. Med bakgrunn i vårt engasjement i saken var vi sammen med Fylket, LO og KNN  denne uken invitert i formøte med Statnett. Budskapet fra oss var samstemt og klart; forsyningssituasjonen ikke skal være en begrensende faktor for nærings- og samfunnsutviklingen i Nordmøre og Romsdal,  Statnett må i møtet neste uke fortelle når og hvordan de skal løse det langsiktige behovet, samt hva de skal gjøre i påvente av at den langsiktige  løsning er på plass.

Se bla fra møtet vi hadde i november med aktørene i regionen, brev til Statnett i nov 2019 og Spørsmål Til Statnett Jan 2020, samt møte med Mørebenken 06.01.20  hvor kraftsituasjonen var sentralt tema, se RB og NRK