Lønnsplikt ved permittering fra 1.november

Når skal jeg utbetale lønn? Her finner du informasjon om din bedrifts lønnsplikt ved permittering.

Fra 1. november 2020 økes maksperioden du som arbeidsgiver kan fritas fra lønnsplikt innenfor en periode på 18 måneder, fra 26 til 49 uker.

Du betaler lønn som vanlig i perioden fra du varsler om permittering til permitteringen starter. Dette kalles varslingsperioden (normalt minimum 14 dager).

Når permitteringen starter skal du som arbeidsgiver betale lønn til den permitterte i to perioder:

  • Første periode med lønnsplikt (arbeidsgiverperiode 1) Du skal betale lønn til dine permitterte i ti dager fra første dag av permitteringen.
  • Ny periode med lønnsplikt (arbeidsgiverperiode 2) Fra 1. januar 2021 skal du betale lønn i fem nye dager når den permitterte til sammen har vært permittert i tretti uker de siste atten måneder. Arbeidsgiverperiode 2 vil også gjelde alle de som er permittert per 1. januar og som allerede har vært permittert i tretti uker eller mer.

Skyldes permitteringen brann, ulykker eller naturomstendigheter, er det ingen lønnspliktperiode for deg som arbeidsgiver. Det gjelder heller ingen slik lønnsplikt for arbeidstakere i fiskeforedlingsbedrifter.

Mer informasjon finner du på NAV sin sider.